Wenn et klinkt, wenn me drinkt

Refreng:

Wenn et klinkt, wenn me drinkt, wenn me kuusse deet,
mit e Völser medsje zisj ameziere deet,
wenn me sjoenkelt, wenn me danst, wenn me laat,
hant de Uule os d’r karneval heej braat.

Kiekt me ezoee um zisj erum, et leave is doch jot. Der moeede is jò wie verkleit et wead at werrem kot. Da denkt me duks jò noa, is karneval al doa?

Refreng:

De Punkers hant de haore voet, in et medde alles sjtroef. Der Karl leuft heej als Astronaut, demm fealt vielleisj eng sjroef. Da is Karneval jans kloar, i Vols et jaanse joar.

Refreng:

(1984) Tekst en moeziek: P. Cruzen