Völser sjlaajer

Vaalser muziekanten en artiesten hebben gedurende het bestaan van CV de Grensülle vele carnavalssjlaajer gemaakt. Op deze pagina een groot aantal van de teksten van bekende sjlaajere uit de historie.

Houw mé op de kis

Mit fastelovvend jeunt vuur wier eroes en zukke oos de sjunste vrauwluuj oes. Da wead jedroonke... Lees meer

Wat welle vuur maache

Vuur hant atwier ens karneval et jeet atwier ens roonk. Vuur drinke bier en baldriaan en kuuse... Lees meer

Maach diesj doch e bisje sjpas

Jeddes joar in der jannewaar vengt dat renne werrem aa.
Va zitsoeng hin, va zitsoeng heer,... Lees meer

Et kluksje

Joan isj dursj oos sjtedsje, da denk isj duks noa, va sjun auwts van vreujer, is veul nit miee... Lees meer

Der Tiengelieng

Refreng:
Hast doe enge tiengelieng kenst doe tiengelienge hast doe jenge tiengelieng... Lees meer

Zeng mit oos

De Welt sjteet dreej daach op der kop en vuur zeunt mit doabeej de zur e van et jaantse joar die... Lees meer

VOLS PAKT OES

Vols hat noen al die joare jenge karneval jehat.
Alsof ze an et sjloffe woare, me kroar et... Lees meer

Jardemarsj

Os prinsejarde marsjiere vol of nuttere jo ömmer evve sjtram.
Os prinsejarde zörje veur... Lees meer

Der kloon (Aujoes)

Der vastelovvend is wier doa, et wead zisj wier verkleid.
Da sjtreuf isj misj jet jekkes... Lees meer

Maat uusj noe mea ristisj sjpass

le couplet:

Der carneval i Vols dea brengt plezier, da drinke vuur ooch menisj poetsje... Lees meer

De Joekskapel

1e couplet

Et jevve van die daag, da zitst disj alles mit. Da is disj alles jaants ejaal,... Lees meer

Houw doch de moel

Ie couplet: Et is eng risjtisj duuster tsiet, wen me zisj hutij de Welt beziet. En sjtel disj... Lees meer

Sjpass in et leave

Der enge wil dit en der angere dat doe moos et nog krieje of hastet jehat. T’is siravele... Lees meer

Zoeleika

Refrein:
Zoeleika, Zoeleika oes d’r Orient.
Zoeleika, Zoeleika, wea disch... Lees meer

Wie et vruijer woar (Brusje)

Refrein:
Brusje, bros en brustersje, op die jow auw tsiet.
Brusje, bros en... Lees meer

Wieëtsjaf

Vuur maache ´n wieëtsjaf op, vuur maache ´n wieëtsjaf op,
dat is os letste ideaal.Lees meer

Wenn vuur u Vols wieer vastelovvend viere

Refreng:

Wenn vuur i Vols wieer vastelovvend viere,
da kenne vuur diesj ee dink... Lees meer

Wenn et klinkt, wenn me drinkt

Refreng:

Wenn et klinkt, wenn me drinkt, wenn me kuusse deet,
mit e Völser medsje... Lees meer

Wenn et i plaatsj va wasser

Wen et i plaatsj va wasser noen ens bier deug reane,
wunsjete vuur os jeddere daag ne... Lees meer

Wenn d’r Toni

Toni, Toni, trek doch noch ens draa.
Da is de sjtimmoeng doa, en da waggelt ooch d’r... Lees meer

D’r wau-wau

Isj kriej jee ooch mieë tsow, de jaanse naat.
Der nobber hat zieng vrauw, e hungsje... Lees meer

Wat zouwe vuur paasse

Wat zouwe vuur noen at joa paasse,
zoe joonk kom vuur nit mie beejee.
Vuur losse jee... Lees meer

Wasser, wasser

Op-en-ziej, doa zunt de renner, op-en-ziej, d’r Joep liet veur.
Doping hat d’r... Lees meer

Vuur maache waal olé

Isj vaar nit mit mie Liza noa Pisa, noa Pisa
Isj vaar nit mit mie Alma noa Palma, noa... Lees meer

Völser vastelovvend (oad en joonk)

Vuur Völser zeunt dezelfde, zoe dursj et joar dat moot,
mit der ellefde in der ellefde,... Lees meer

Vuur junt nit noa je bed

Vuur junt nit noa je bed, vuur welle blieve.
Vuur venge-n-et veul tse net, vuur hant noch... Lees meer

Artiesten

Vaals kent vele carnavalsartiesten: in deze collage zijn foto’s van de bekendste en... Lees meer

Völser sjtools

Joonk va joare is d’r Völser, hat et laache jauw jeliert.
In de bluij jo va zie... Lees meer

Vinsterbank

Beej os op de vinsterbank, woa ketsjere sjmoeze,
doa zenge die sjtondelank, va liebe... Lees meer

Veul tse muij

Leits, doe koam vuur op ene ovvend ens de Kerchsjtroas eraaf,
et woar ne tsemmelije wink... Lees meer

Triptroplala

Wen de mam de poete sjtel wilt haan,jelt ze lollies van der ijsco-maan.
Da zunt ze... Lees meer

Vastelovvend viere

Wilst doe vastelovvend viere, koom op Vols op-aa.
Heej ken vuur disj alles liere, kiek et... Lees meer

Der soepersjteer (Frensje)

Doa kunt wier der Frens, uvveraal klinkt dea sjreej.
Der Frens is wier heej, der Frens is... Lees meer

Tswerje in de berje

Et is lang jelea, et is lang jelea, wie oos de Oma zaat. Tswerje oes de berje werreke in de... Lees meer

Et sjunste

Denn et sjunste op de welt, dat is karneval i Vols.
Heej jeet et dreej daach ronk, da... Lees meer

Sjiebe

Sjiebe, sjiebe, sjiebe langs die Völser jrens.
Los dich dat ens wieze va enge dea dat... Lees meer

Risjtieje karneval

Heej is noch risjtieje karneval, vol sjtimmoeng en hoemor.
Heej is noch risjtieje... Lees meer

Os baach

Et jift jeng baach heej wiet en breed, wie heej os Selzerbaach,
den die helt auw... Lees meer

Der poedel ajen lieng

Vuur hant et sjönste sjtedsje van op de janse welt,
mè ee deel kwealt os hets-je, en dat... Lees meer

Ooptsoch

Ja, vuur junt mit in d’r optsoch heei i Vols.
Da is disj heej jo wier jet los, et is... Lees meer

Op heem aa joa

Losse vuur langsaam op heem aa joa,
de naat is at öm en der daag is bauw doa.
En... Lees meer

Oos poete…die engelsjer

Vuur hant ze allemoal zoe jear, oane kuunt vuur nit.
Oos leave weat durresj heun... Lees meer

Et mondelit

Ja, wea zich huuj de welt beziet, wie wiet me huuj at jeet,
dea weat besjtemt zieng nerve... Lees meer

Moelejaan

Wennste moelewasser has,en doe moels de luuj de oere van der kop,
of doe has de... Lees meer

Mit e bisje pienke

Refrein:
Mit e bisje pienke, mit e bisje schieve,doa kenne vuur noch effe blieve.Lees meer

Mieng heemetsjtad

Mieng Heemetsjtad, die is zoe schön, dat ich mich nörjens mie verjön.
Ich zeen mich noa... Lees meer

Mie leifste medsje

Mie leifste medsje, hauw doch jet va misj.
Zeit isj disj jezië, ben isj verrukt noa... Lees meer

Mamba ramba tzamba

Refrein:
Mit de schjong, evver ooch op, nakse poeete.
Vuur speale Mamba Ramba Tzamba... Lees meer

Marietsebielsje

Marietsebielsje, doe knoevels et Wielsje,
en sjpeals mit hem wau-wau,
en döjts hem... Lees meer

Der künsler

Isj weat enne künsler zaat isj aan mieng vrauw,
isj joan noen et zenge sjtoediere.Lees meer

Knoebele op d’r kop

Van al dat treute kries-doe knoebele op d’r kop,
Knoebele op d’r kop, knoebele... Lees meer

’t Kluksjke

Joan isj durresj os sjtedsje, da denk isj duks noa:
Va sjun auwds va vreujer is veul nit... Lees meer

D’r jooldvisj

Refrein:

Ozee jooldvisch hat ’t husje,
jet verkouwwe op ’t brusje.Lees meer

Kiek miesj in de poepielsjere

Kiek mich in de poepielsjere, kink,
kiek mich doch ens aa.
Ja, doe muuts ens wisse,... Lees meer

Jonge, dat zunt zaache

Refrein:

Jonge, jonge, jonge, dat zunt zaache,
woa de Völser zoe veur laache.Lees meer

Jenau d’r pappa

Isj koam zoe roonk der Carnavalals iesjte kengsje aa.
Wat houw dea papa veur eng sjpass aa... Lees meer

’t Jeluk is roonk

Refrein:
Losse vuur laache, ’t geluk is doch roonk.
Me velt opjen naas, me... Lees meer

Jef os noch en runde

Mit der elfde november, zunt vuur atwier paraat, wenn de Uul wead opjelosse, heej op ooze... Lees meer

Jeddes diersje hat sie pleziersje

Isj joong op en naat noa heem, woar vreulisj en isj zong
Zaat op ens eng stem a misj, doe... Lees meer

Jef os noch ee

Kom, jef os noch ee of noch tswei of noch dreej,
et is atwier jemuutlich heej.
Et... Lees meer

Jans Vols dat sjoenkelt

Jans Vols, dat sjoenkelt, jans Vols, dat laat,
weil vastelovvend os sjpas noch maat.Lees meer

Iesj wees et nit

Wenn me zoee at ens eroeser jeet en me kunt wier ens beejenee, dat daan ooch jet jedroonke wead,... Lees meer

Iesj bin ’n Jrensuul

Mit karneval ja da jeet alles eroes
Da zetst zisj der pap beej de mam op der sjoeësLees meer

Iesj bin i Vols jebore

Et jaanse joar weat zisj jevreujt op de ferieë die me kriet.
Da wilt me eurjens angesj... Lees meer

Internationaal kuusse

De janse welt, die driënt zich mer ömmer veur ee woat:
dat is dat wötsje... Lees meer

In et adamskostuum

Refrein:
In ’t adamskostuum, doa zeunt vuur al jeliesch.
In ’t... Lees meer

I plaatsj va wasser

Wenn et i plaatsj va wasser noen ens bier deung reane,
wunsjete vuur os jeddere daach... Lees meer

How mer op de kis

How met op de kis, how met op de kis,
wenn et dreej daach vaslelovvend is.
Dreej... Lees meer

Hattattatta

Os heematsjtad liet woenderbaar tusje berje, busj en weije,
et is der ideaalste ort veur... Lees meer

Drinke en klinke

Drinke en klinke, los d’r mod nit zinke.
Toob disj oes en deun ens jek.
Dans... Lees meer

Drink diesj e biersje

Drink dich e biersje, dat deet dich doch zoe jot.
Drink dich e biersje, da krieste nöjje... Lees meer

Dieng auwwe

Refrein:
Doe has van die auwwe, die luuete en laache.
Doe has van die auwwe, die... Lees meer

Bier en sjnaps

Zoe lang et bier en sjnaps noch jift, jeet os jee jeld kapot,
Zoe lang et noch en... Lees meer

Beej oos Marie

Doa in die flet, woa oos Marie deet hoeze,doa nemt der wink disj vies der oam.
Doa haant... Lees meer

Allemoal hengeree

Mit kermes, fastelovvend, op en hoertsiet, beej en doof,
da sjleunt vuur oss et pensje vol... Lees meer

Alaaf der Völser carneval

Van aa dat ’n Grenzull hee besteet, die Vastelovvend viere deet,
sönt alle Völser... Lees meer

Al waggelt ooch der zaal

De sjönste daag van et joar is karneval,
da valle vuur dreej daag oes de röl.
Zoe... Lees meer