Iereleden

De Ereleden van CV de Grensülle. Zij hebben deze titel gekregen uit dankbaarheid vanwege hun uitzonderlijke verdiensten voor onze vereniging of carnaval in het algemeen.