Elveraad

De Grensülle vinden hun oorsprong in de oprichting van een Raad van Elf in 1948. Deze Raad van Elf had zich tot doel gesteld de tot dan toe onsamenhangende viering van de Vaalser carnaval in meer gestructureerde banen te leiden zonder daarbij afbreuk te willen doen aan de spontaniteit van dit volksfeest. Deze doelstelling heeft de ‘Elveraad’ tot nu toe steeds waar weten te maken. De Elveraad organiseert nog steeds de belangrijkste officiële carnavalsactiviteiten. Deze activiteiten vormen het raamwerk waarbinnen en waaromheen het carnaval zich afspeelt. Als belangrijkste en meest in het oog springende activiteiten kunnen hierbij worden genoemd de jaarlijkse proclamatie van de Prins van Vaals, de organisatie van de Herrenzitsoeng en Damenzitsoeng, de uitgifte van het locale carnavalskrantje D’r Kwispel, de organisatie van de Kölsche Party en Prinsejala, de organisatie van de symbolische machtsovergave tijdens de sleuteloverdracht nabij het gemeentehuis en de organisatie van de grote optocht op carnavalsmaandag. Daarnaast geeft de Raad van Elf samen met zijn prins acte de présence op tal van carnavalsactiviteiten welke binnen en buiten de gemeente worden georganiseerd.