Houw mé op de kis

Mit fastelovvend jeunt vuur wier eroes en zukke oos de sjunste vrauwluuj oes. Da wead jedroonke en da wead jelaat mit fastelovvend wead jezaat ……

Refreng

Houw mè op de kis, houw mè op de kis wenn et dreej daach fastelovvend is. Dreej daach wead zisj sjpas jemaat en a morje wead huuj nit jedaat. Houw mè op de kis, houw mè op de kis wenn et fastelovvend is.

Mit fastelovvend sjprengt wier oad en joonk oes loeter sjpas heej in der optsooch roonk.
Soejaar en joonkvrauw zet da leive maan
mit fastelovvend noen en daan

Refreng

Mit Eisjermitwoch is et wier jedoada derfs doe neurjens op de kis miee sjloa.
Mit Eisjermitwoch klinkt der letste sjreejder fastelovvend is vorbeej. Refreng

Tekst en moeziek: Joep Hermans