Üllevrund worden?

Ontstaan zijn de Üllevrunde na het 5 x 11 jarig jubileum uit de toenmalige Ereraad.
Een Vrund wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens het carnavalsseizoen gratis of tegen een gereduceerde prijs deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door CV de Grensülle. Bij deelname heeft hij in de regel recht op een gereserveerde plaats tijdens de Prinseproclamatsioen of tijdens de Herren- of Damensitzoeng. Het bestuur is steeds op zoek naar nieuwe Vrunde, die het Carnaval in Vaals een warm hart toedragen.
Lijkt het u iets, neem dan contact op (zie onderstaand adres) met het bestuur. Graag bespreken wij de financiële details dan met u.
Misschien mogen wij u reeds in het nieuwe seizoen als Üllevrund begroeten.

3 x Vols Alaaf

Contactpersoon:
Ralf Schiffers via ralf.schiffers@comservice.nl of telefoon 043-3080022