Os baach

Et jift jeng baach heej wiet en breed, wie heej os Selzerbaach,
den die helt auw verjangenheet i mansje Völser waach.
Den wieveul sjmuugler hat die nit i weer en wink jedengt.
Dröm zenge vuur als dank e lid, wat zeej va os verdengt.

Refrein:
Ja, zoelang os baach deet roesje, heej langs die Völser pöel,
welle vuur os baach nit toesje, zelfs nit veur Moas of Jöel.
Al is ze noch zoe kleng veur os, en kriet nit veul bezuk,
doch mansjes kink sjpealt doa mit los, vengt doa zie kengerjluk.

En wen noa hiel veul joare daan, os baach nit mië besjteet,
weil zeej da nit mie roesje kaan, wie i verjangenheet,
da blieft ze doch i ozze droom noch hiel veul joare heej.
Al woar ze ooch zoe sjeef en kroom, nie joongs doe heur verbeej.

Tekst & muziek: Joep Hermans
Zang: J.Hermans