Doel CV de Grensülle

In de gemeente Vaals neemt ‘Carnavalsverein de Grensülle Vols’ al bijna 70 jaar een bijzondere plaats in. Zoals uit de rijke historie van onze vereniging blijkt, heeft de vereniging zowel in goede alsook in slechte tijden op een positieve manier de kar getrokken van het georganiseerde carnaval in Vaals en hebben ‘de Grensülle’ daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het in stand houden van de plaatselijke volkscultuur. Gezien de enigszins geïsoleerde ligging van Vaals en het gegeven dat er een van het Limburgs afwijkend specifiek dialect wordt gesproken, is er mede door de vereniging een schat aan eigen carnavalssjlajer ontstaan, welke tot op de dag van vandaag nog worden gezongen. Al met al is het niet overdreven te stellen dat de ‘Grensülle’ een belangrijke rol spelen binnen de Vaalser samenleving en is de vereniging als zodanig een vereniging die meer dan de moeite waard is.