Der künsler

Isj weat enne künsler zaat isj aan mieng vrauw,
isj joan noen et zenge sjtoediere.
Isj hoal mit mieng intelijens dat jaans jauw,
da joan isj als boxer trainiere.
Doe zet mieng vrauw, jong waad,
doe bis tse hees jebaad.

Refrein:

Doe weats nie d’r Richard Tauber
Doe weats nie d’r Cassius Clay
Jek mensje doe tieks nit mie zauber
Jek mensje veul doe disj ens heej
Doe has de panne los d’r daachsjtoal dea is krank
Doe has besjtimt nit alle tasse in der sjrank
Doe weats nie d’r Richard Tauber
Doe weats nie d’r Cassius Clay
Jek mensje doe tieks nit mie zauber
Jek mensje veul doe disj ens heej

Refrein:

Op Bühne jezonge, jebokst in der rink
Et wool misj nuus risjtiejes lukke
Mieng sjtem woar jesjpronge K.O. woar isj flink
En loofet ing weisj dan op krukke
En alles zaat kiek hem
Dea keal dea is plem-plem

1975: Tekst: L.Erven – muziek: ? (L.Erven + P.Crutzen??)
Zang: Crutzer Jonge