Contact

CV de Grensülle Vols

secretaris@grensulle.nl

Groenzandweg 69
6291 VG Vaals

Hoofdbestuur

Voorzitter: Piet Weijenberg
Secretaris: Dennis Ernes
Penningmeester: John Jacobi
E-mailadres: secretaris@grensulle.nl

Bestuur Elveroad

Voorzitter: Piet Weijenberg
Secretaris: Dennis Ernes
Penningmeester: Fred Counotte / Marc Creusen
E-mailadres: secretaris@grensulle.nl

Bestuur Kengercarnaval

Voorzitter: Erik Schols
Secretaris: Mindy Kohnen
Penningmeesters: Tim Langohr / Marc Creusen

E-mailadres: kengercarnaval@grensulle.nl

Bestuur Auw Wiever Komitee

Voorzitster: Ketie Counotte
Penningmeester: Fred Counotte
Bestuurslid: Marijke Beks
-

Bestuur JeugdÜlle

Bestuurslid: René Wauben
Bestuurslid: Roland Savelberg

Bestuur Üllevrunde

Bestuurslid: Joop Merx
Bestuurslid: Marcel Francotte
Bestuurslid: Ralf Schiffers
E-mailadres: ralf.schiffers@comservice.nl